400க்கும் மேற்பட்ட இயர்க்கை பொருட்கள் தயாரிப்பாளர் / Veena Organic Products Coimbatore


Veena Products, Making 300+ Products under one Roof. Hand Made soaps, Cosmetic Bath powder, Gels, Creams, Shampoo, 100 Herbs added Hair oil, 3 shot Dandruff Killer for dandruff, Black magic Hair oil for White to black hair, Onion Hair oil for Hair growth, Floor wash organic powder, Dishwash powder, Honey, Instant Dosa Mix powder, Masala powders, Dhoop Powder, Tooth Powder, Herbal Sugar, Herbal Tea powder, Health mix, Herbal Tea powder like Avarampoo, Hibiscus, Naval kotai, Nerunchil Mull, Thulashi, Mooringa leaves ..Etc,
—————————————————————————————
Coimbatore Shop Location: Veena Products, Second Floor, Park royal Complex, Near Hotel Thalapkati and Cross cut road Pothis, 7th Street, Gandhipuram, Coimbatore -12. Mobile 99445 99900

Coimbatore Shop Location Google Map https://goo.gl/maps/5HMDrKUgrVQojYTt6

—————————————————————————————
300க்கும் மேற்பட்ட ஆர்கானிக் இயற்கை பொருட்கள் ஒரே இடத்தில் வாங்கிட www.veenaproducts.com

டவுன்லோடு ஆப் Order Products – https://urlzs.com/Gk5mk

Free Courier Delivery order value Rs. 300 and above within Tamil nadu Rs. 500 and above free delivery for other state.

Contact 99445 99900

Thanks for watching our Video and kindly like us on social media and share this video to your friends and families

Facebook : https://www.facebook.com/tamilbusinessguideindia

Instagram : https://www.instagram.com/tamil_business_guide

organic products, natural products, home made soaps, coimbatore business guide, coimbatore m
#homemadeproducts #organicproducts #veenaorganicproducts

Recent Posts